Business Coaching – Muutostilanteet

Coaching muutoksen johtamisen tukena

Johdatko sinä oman tiimisi tai organisaatiosi muutosta? Kun johdetaan muutosta, voi erilaisista koulutuksista ja valmennuksista huolimatta eteen tulla yllättäviä tilanteita. Erityisesti tunteisiin liittyvät asiat nousevat muutoksessa esiin. Meiltä saat tuen muutoksen johtamiseen yksilöllisen coaching-palvelun avulla.

Saat

 • tuen muutoksen suunnitteluun
 • tuen muutoksen osa-alueiden priorisoinnissa
 • tuen muutoksen läpivientiin
 • vahvistusta omille muutokseen liittyville tunteillesi
 • saat työkaluja henkilöstön muutoksen tukemiseen
 • saat työkaluja valmentavaan työotteeseen
 • mahdollistat muutoksen toteutuksen etenemisen sekä määrätietoisesti että henkilöstöä kuunnellen

Coaching yksilön muutoksen tukena

Oletko sinä tai tiimisi/organisaatiosi työhön liittyvässä muutoksessa? Sinun ei tarvitse jäädä muutoksessa yksin. Meiltä saat yksilöllisen tuen muutokseen, riippumatta työtehtävistäsi.

Saat

 • tuen tilanteessa, johon et voi välttämättä vaikuttaa
 • keinoja ymmärtää muutokseen liittyviä tunteita
 • tuen koko muutoksen ajaksi
 • saat hallinnan tunnetta tilanteeseen
 • keinot muuttua sivustakatsojasta osaksi muutoksen suunnittelua
 • keinoja tulevaisuuden muutostilanteiden hallintaan

Palvelua on myös saatavilla yksityisasiakkaille.

Coaching on menetelmä, joka tukee omien ajatusprosessien kehittymistä ja toimii päätöksenteon tukena. Menetelmä ”pakottaa” reflektoimaan omia toimintatapoja ja ajatusmalleja sekä tukee tulevaisuuden suunnittelua. Coaching soveltuu henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.