Business Coaching- Työhyvinvoinnin johtaminen

Johdatko sinä oman tiimisi tai organisaatiosi työhyvinvoinnin osa-alueita? Työhyvinvointiin liittyy monia osa-asioita. Osa niistä on laissa määriteltyjä velvollisuuksia ja osa työhyvinvoinnista koostuu johtamiseen liittyvistä osa-alueista. Meiltä saat yksilöllisen tuen työhyvinvoinnin johtamiseen.

Työhyvinvoinnin osa-alueet

 • yksilön terveys ja työkyky
 • työympäristö
 • osaaminen, kehittymismahdollisuudet
 • työ, työn mitoitus ja organisointi
 • työyhteisötaidot ja sosiaaliset suhteet
 • johtaminen, tiedonkulku

Coachauksessa lähdetään liikenteeseen yrityksesi työhyvinvoinnin lähtökohdasta ja kehittämistarpeesta.

Työhyvinvointiin panostamalla voidaan pienentää henkilöstöstä aiheutuvia kustannuksia. Tällaisia ovat sairauspoissaolokustannukset ja ennenaikainen eläköitymisen sekä työtapaturmien määrän vähentyminen.

Saat valmennuksessa

 • tuen työhyvinvoinnin nykytilan analysointiin
 • tuen kehitettävien osa-alueiden priorisoinnissa
 • tuen työhyvinvoinnin kehittämisen läpivientiin
 • vahvistusta omille liittyville ajatuksillesi sekä tunteillesi
 • saat työkaluja henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitoon
 • saat työkaluja valmentavaan työotteeseen

Palvelua on myös saatavilla yksityisasiakkaille.

Coaching on menetelmä, joka tukee omien ajatusprosessien kehittymistä ja toimii päätöksenteon tukena. Menetelmä ”pakottaa” reflektoimaan omia toimintatapoja ja ajatusmalleja sekä tukee tulevaisuuden suunnittelua. Coaching soveltuu henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.