Business Coaching – Vuorovaikutuksen kehittäminen

Vuorovaikutus on viestintää, joka tapahtuu suhteessa joko yksilöön tai ryhmään. Työelämäyhteydessä vuorovaikutus voi olla sisäistä tai ulkoista viestintää. Vuorovaikutustyylit voivat vaihdella, mutta vuorovaikutuksen tulee olla sellaista, että se on ymmärrettävää, asiallista, rehellistä sekä tilanteen mukaista. Vuorovaikutustaidoilla on suuri merkitys työ- että yksityiselämän haastavissa tilanteissa. Meiltä saat tuen vuorovaikutuksesi kehittämiseen.

Saat

  • peilipinnan omalle vuorovaikutustyylillesi
  • opit näkökulman vaihtamisen taidon
  • oivallat, millaisia asioita vuorovaikutuksessa on tärkeää huomioida
  • ymmärrät intuition merkityksen vuorovaikutustilanteissa
  • keinoja, joilla tulet ymmärretyksi ja ymmärrät muita
  • tuen haastavien vuorovaikutustilanteiden käsittelyyn sekä purkuun
  • ymmärrystä myös tilanteisiin, joihin et voi vaikuttaa hyvällä vuorovaikutuksellakaan

Coaching on menetelmä, joka tukee omien ajatusprosessien kehittymistä ja toimii päätöksenteon tukena. Menetelmä ”pakottaa” reflektoimaan omia toimintatapoja ja ajatusmalleja sekä tukee tulevaisuuden suunnittelua. Coaching soveltuu henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.