Osaamisen kehittäminen

Yksilö- ja ryhmäpalvelut

Uracoaching- asiantuntijoille ja esihenkilöille

Miten rakennat toteutuskelpoisen urasuunnitelman-työpaja (pienryhmä, verkossa)