Työyhteisösovittelu

Avain haastaviin työyhteisön tilanteisiin

Toimivan työyhteisön tärkein kulmakivi on työrauhan ylläpitäminen. Joskus kuitenkin syntyy tilanteita, joita ei pystytä ratkaisemaan omin keinoin ja tilanteen ratkaiseminen vaatii ulkopuolisen henkilön tukea. Työyhteisösovittelu on tehokas keino konfliktitilanteiden ratkaisemiseen.

Työyhteisösovittelun sisällöstä ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Esimerkki työyhteisösovittelun etenemisestä:

  1. infotilaisuus kaikille sovitteluun osallistujille
  2. henkilökohtaiset haastattelut kaikkien osallistujien kanssa
  3. kaikkien osallistujien yhteinen sovittelukeskustelu ja konkreettisista toimista sopiminen
  4. seurantatapaaminen/seurantatapaamiset

Sovittelija ohjaa prosessia ja huolehtii, että keskustelu on hyvien tapojen mukaista ja tilannetta edistävää. Tavoitteena on, että syntyy yhteinen näkemys tilanteen ratkaisemiseksi sekä edistää pitkällä tähtäimellä työyhteisön kykyä ratkaista erilaisia ristiriitatilanteita tulevaisuudessa. Voidaankin todeta, että työyhteisösovittelulla mahdollistetaan työelämän kestäviä ratkaisuja.

Kysy lisää palvelusta:

info@aluutdevelopment.fi / puh. 045 783 45411