Valmennus- ja ohjaustyötä tekevien mentorointi

Ihmisläheisessä työssä yhdistyvät intuitio, opitut asiat sekä kokemus. Pitkänkin työkokemuksen jälkeen voi kohdata uudenlaisia tilanteita. Ohjaus- ja valmennustyössä on kyse luottamuksellisten asioiden puhumisesta, käsittelystä ja eteenpäin menemisen mahdollistamisesta. Asiakkaiden vaikeita asioita ja tilanteita tulee esiin päivittäin. Mentorointi mahdollistaa asiakastilanteiden tehokkaamman käsittelyn, tilanteista oppimisen sekä menemään eteenpäin tilanteista.

Mentoroinnin aikana analysoimme asiakastilanteita ja reflektoimme omaa toimintaa. Lisäksi käymme läpi seuraavia aiheita mm.

-Puheeksiottaminen (miten ja missä tilanteissa)

-Oivalluttaminen (miten saada asiakas oivaltamaan itse asioita)

-Laadukas asiakastilanne, kuulluksi tulemisen kokemus (asiakkaan näkökulma)

-Luottamuksen saavuttaminen (esim. teet lupaamasi asiat, omien epäonnistumisten ja heikkouksien näyttäminen voi luoda luottamusta)

-Intuitio asiakastyössä

-Näkökulman vaihtamisen taito, mielentäminen

-Kuuntelemien (hiljaisuuden sietäminen)

-Omasta terveydestä ja palautumisesta huolehtiminen, kuormitustekijät

Mitä hyötyjä mentorointi antaa?

-Nopeammat ja laadukkaammat asiakastilanteet/ratkaisut

-Kustannustehokkuus (oikea-aikaisen palvelun/toimenpiteen löytyminen nopeammin)

-Varmuus omasta työn tekemisestä

-Itsenäisempi työote

-Valmentavan työotteen vahvistamisen kautta varmistetaan asiakkaan oma osallisuus hänen oman elämänsä vastuukysymyksistä

Mentorointi sopii kaikille valmennus- ja ohjaustyötä tekeville, joita kiinnostaa omassa työssä kehittyminen.  Mentoroinnin painopisteet määritellään tilaajan tarpeiden mukaan.

Mentorointikerrat sovitaan tilaajan tarpeiden mukaisesti. Mentorointi voi olla yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa. Mentorointi voidaan toteuttaa sekä lähi- että etäpalveluna.

Mentoroijana toimii Terhi Vuoristo, muutosasiantuntija, certified business coach ja kouluttaja. Terhillä on yli 20-vuoden kokemus valmentamisesta, valmentavasta työotteesta sekä valmentajien kouluttamisesta.

Kysy lisää mentoroinnista tai pyydä tarjous:
terhi.vuoristo@aluutdevelopment.fi / 045 783 45411